Hình ảnh hoạt động

Tham gia làm khách mời của BNI Connect Chapter một cách trọn vẹn là cơ hội thực sự để tôi tìm kiếm được các đối tác kinh doanh cho công ty minh.

Lê Tấn Trung Giám đốc điều hành Hồn Việt Coffee Co,Ltd.