Hình ảnh hoạt động

“Tham gia làm khách mời của BNI Connect Chapter một cách trọn vẹn là cơ hội thực sự để tôi tìm kiếm được các đối tác kinh doanh cho công ty minh.”

Lê Tấn Trung

Giám đốc điều hành Hồn Việt Coffee Co,Ltd.